Odpowiednie dobranie wszystkich elementów wdrożenia i dostosowanie do Infrastruktury Klienta

Kompleksowe wdrożenie rozwiązań IT

  • Instalacja oprogramowania

  • Konfiguracja i grupowanie elementów

  • Tworzenie dedykowanych raportów

  • Ustawianie alertów oraz progów

  • Personalizacja widoków

  • Definiowanie użytkowników oraz uprawnień

  • Dokumentacja powdrożeniowa