Kompleksowe wdrożenie rozwiązań IT

Odpowiednie dobranie wszystkich elementów wdrożenia

i dostosowanie do Infrastruktury Klienta

  • Instalacja oprogramowania

  • Konfiguracja i grupowanie elementów

  • Konfiguracja i grupowanie elementów

  • Tworzenie dedykowanych raportów

  • Ustawianie Alertów wg potrzeb

  • Personalizacja widoków

  • Definiowanie użytkowników oraz uprawnień