Zarządzanie konfiguracją dla ruterów, przełączników oraz innych urządzeń od Cisco®, Juniper®, HP®, Huawei®, Avaya® i wiele innych

  • Naruszenie polityki bezpieczeństwa
  • Luki bezpieczeństwa w oprogramowaniu
  • Statystyki zmian konfiguracyjnych
  • Zmiana konfiguracji na wielu urządzeniach
ncm_config_summary
ncm_config_change_report

Dokładna analiza zmian konfiguracji

Natychmiastowy dostęp do informacji o zmianie konfiguracji oraz elementy, które zostały zmodyfikowane – skasowane, zmienione lub dodane.

Dostęp do pełnej historii zmian konfiguracji

Szybkie rozwiązanie problemu sieciowego spowodowane błędną konfiguracją poprzez powrót do ostatnio działającej konfiguracji.
ncm_config_list