Gdzie i kiedy są użytkownicy oraz ich komputery podłączone do sieci?

  • Śledzenie lokalizacji komputerów wg portów oraz punktów bezprzewodowych
  • Definiowanie białych i czarnych list urządzeń
  • Historia połączeń wg punktów końcowych
  • Integracja lokalizacji komputerów z użytkownikami w Active Directory
UDT-Device_Tracker_Summary
UDT-History

Historia połączeń użytkowników

Wyszukiwanie oraz podgląd historyczny na wszystkie połączenia urządzenia oraz użytkowników, którzy się zalogowali.

Natychmiastowa reakcja na niepożądane urządzenie

Definiowanie czarnej listy urządzeń, przypisywanie alertów oraz akcji – wyłączenie portu na przełączniku lub zablokowanie adresu MAC z użyciem Access List.
UDT-Remote_Port_Administration