Tworzenie kompletnych raportów inwentaryzacji urządzeń sieciowych

Możliwość dodania dowolnych wartości do raportów inwentaryzacji takich jak adresacja IP, lokalizacja czy zespół IT odpowiedzialny za wsparcie techniczne.
inventory_report
3_ipam_automated_ip_address_management

Automatyczna inwentaryzacja adresów IP

Automatyczne wygrywanie podsieci i skanowanie adresów IP.

Raporty dla aktualnej wersji IOS

Dokładna kontrola nad inwentaryzacją oprogramowania na urządzeniach sieciowych
cisco_ios_report