Automatyczne wykrywanie urządzeń i mapowanie połączeń między nimi na mapie

Autymatyczne wykrywanie całej infrastruktury sieciowej i tworzenie rozbudowanych map topologii sieci.
NetworkTopologyDiscoveryandMapping
ExportToVisio

Eksport diagramów sieciowych do zewnętrznych programów

Wyeksportowanie map i diagramów sieciowych do Microsoft Visio, SolarWinds, pliku PDF oraz PNG.

Niech mapy budują się same!

Automatyczne wykrywanie nowych urządzeń oraz umieszczanie ich na zdefiniowanych mapach wg harmonogramu czasowego.
AutoDetectNetworkTopologyChanges