Pełna kontrola nad środowiskami VMware oraz Hyper-V

  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi – zmiana zasobów, migracja, tworzenie snapshot, wyłączenie
  • Monitorowanie parametrów sprzętowych serwera wirtualizacji
  • Wydajność Virtual Desktop Infrastructure – VDI
  • Alerty z automatycznymi akcjami dla maszyn wirtualnych
vm_summary
15_vman_vm_sprawl_Lsize

Unikalny widok Sprawl, pozwalający odpowiednio dzielić zasobami między maszynami wirtualnymi

  • Widok dla maszyn wymagających powiększenia zasobów procesora
  • Widok dla maszyn z rekomendacją zmniejszenia zasobów procesora
  • Widok dla maszyn wymagających zwiększenia pamięci operacyjnej
  • Widok dla maszyn z rekomendacją zmniejszenia pamięci operacyjnej
  • Widok dla maszyn, które zużywają najwięcej pamięci dla Snapshot

Dokładne statystyki Datastore

Czuwanie nad wydajnością dysków twardych dla maszyn wirtualnych, włącznie z IOPS oraz czasem opóźnienia. Wykresy dla zależności między wszystkimi Datastore w serwerze oraz infrastrukturze.
9_vman_datastore_summary