Badanie wydajności oraz dostępność aplikacji, zarówno lokalnych jak i w chmurze

  • Wbudowane szablony dla ponad 200 aplikacji
  • Obsługa dowolnej aplikacji poprzez skrypty PowerShell i Bash, kwerendy SQL oraz Performance Counter i dzienniki zdarzeń
  • Badanie opóźnień aplikacji z wielu miejsc w infrastrukturze
  • Powiązanie wydajności aplikacji z stanem serwera – zarówno zasobów jak i sprzętowym
SAM-SummaryLsize
SAM-AppStack

Unikalny widok AppStack

Grupowanie wszystkich elementów sieciowych poprzez widok Appstack i wykrywanie problemu w kilka sekund. Opóźnienia w dostępie do macierzy, ilość transakcji, działanie serwera oraz aplikacji – wszystko w jednym miejscu i automatycznie połączone w całość!

Szczegółowe parametry aplikacji

Monitorowanie wszystkich dostępnych parametrów danej aplikacji, w celu uzyskania pełnej kontroli nad jej wydajnością.
SAM-AppInsightForExchangeLsize