Najszybszy sposób na wykrycie problemów z wydajnością baz danych – Microsoft SQL, Oracle, MySQL, DB2, SAP ASE oraz Azure i AWS Cloud

Bezagentowe monitorowanie baz danych, zarówno lokalnych jak i w chmurze. Integracja statystyki baz danych z informacją o zasobach sprzętowych serwera.
overview_dashboard
db_query

Badanie wpływu każdej kwerendy na ogólną wydajność

Widok dla najbardziej obciążających kwerend w bazie danych i ich izolacja, włącznie ze stastykami opóźnień oraz treścią SQL.

Generowanie rad dla indywidualnych kwerend

Widok dla automatycznych rad względem każdej kwerendy, w celu poprawy wydajności bazy danych.
sql-server-sql-statement-advice