Zapobieganie wyciekom poufnych plików i folderów

Ostrzeżenie o podłączeniu zewnętrznego dysku twardego lub Pendrive oraz o kopiowaniu poufnych plików.

Dodatkowe ostrzeżenie o ilości kopiowanych plików.

observeit_file_copy
observeit_file_2
observeit_report

Współpraca z dowolnym systemem webowym i wykrywanie eksportu poufnych informacji

Definiowanie poszczególnych akcji w aplikacjach webowych, które mogą naruszyć politykę bezpieczeństwa. Po lewej przykład eksportowania raportu finansowego z systemu Salesforce – akcja inicjuje ostrzeżenie.

Wykrywanie próby zalogowania się do usług w chmurze i możliwego eksportu plików

Używanie odpowiednich filtrów w celu wykrycia usług w chmurze i potencjalnego wycieku informacji. Obsługa wszystkich dostępnych usług takich jak Dropbox, Google Drive, Fileshare i wiele innych.

observeit-notification