Wykrywanie i eliminacja wewnętrznych naruszeń bezpieczeństwa

ObserveIT to jedyny kompletny system monitorowania bezpieczeństwa wewnątrz firmy.
  • Nagrywanie sesji i aktywności użytkowników dla Windows oraz Unix/Linux – dla serwerów oraz komputerów końcowych
  • System ostrzegania o wykroczeniach w zdefiniowanej polityce bezpieczeństwa
  • Badanie zachowania użytkowników w czasie rzeczywistym
  • Wsparcie dla wszystkich dostępnych aplikacji
privileged-user-monitoring-block-6

Natychmiastowe ostrzeżenie o łamaniu polityki bezpieczeństwa

Zbieranie wszystkich aktywności i porównanie ich z zdefiniowaną polityką bezpieczeństwa. Pełna integracja z Active Directory i filtrowanie zdarzeń wg przypisywania uprawnień dla użytkowników.

Powiadamianie pracowników o polityce firmy w czasie rzeczywistym

Wykrycie naruszeń bezpieczeństwa jest najważniejsze, jednak istotna jest także edukacja pracowników. ObserveIT posiada wbudowaną funkcję ostrzegania pracownika w czasie rzeczywistym i pozwala zapobiegać łamaniu polityki.
observeit-notification